Przepisy gry w 10 bil - Strona 2

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

5. Za wyjątkiem uderzenia rozbijającego, każde zagranie musi być deklarowane. Jako, że oczywisty jest fakt konieczności uderzenia białą bilą w bilę o najniższym numerze na stole jako pierwszej; nominacja zatem polega na wskazaniu bili, która ma zostać wbita i odpowiedniej łuzy.
Dopuszczalne jest również zagranie „bezpieczne”, po wykonaniu którego obowiązek wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika.
Jakakolwiek bila numerowana wbita do łuzy pozostaje tam, za wyjątkiem bili10, która jest „repozycjonowana” zgodnie z przepisami ogólnymi; wbicie bili numerowanej nie jest błędem.

6. Jeśli zagrywający umieści zadeklarowaną bilę w łuzie wykonując prawidłowe, deklarowane uderzenie, jakiekolwiek dodatkowo wbite w tym uderzeniu bile pozostają w łuzach (za wyjątkiem bili10 która jest „repozycjonowana” zgodnie z przepisami ogólnymi), a gracz kontynuuje swoje podejście. Jeśli (za wyjątkiem zagrania „push-out”) zagrywający umieści w luzie bilę10 wykonując prawidłowe, zadeklarowane uderzenie - wygrywa partię. Jeśli zagrywający nie wbije zadeklarowanej bili (lub popełni faul) prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika; w przypadku kiedy nie popełniony został faul gracz wchodzący musi zagrywać bile z pozycji w jakiej zastał je na stole.

7. Jeśli bila10 zostanie wbita (a). niezadeklarowana, (b). w trakcie zagrania „push-out”, (c). do innej niż zadeklarowana łuzy, (d). wbita z faulem lub (e). wybita poza stół – jest ona „repozycjonowana” zgodnie z przepisami ogólnymi.
Żadna inna bila numerowana nie wraca na stół w trakcie gry.

8. Jeśli gracz popełni faul prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. Bila biała jest wtedy „z ręki”, gracz wchodzący może ją umieścić w dowolnym punkcie na stole.

9. Przypadek popełnienia przez zawodnika fauli w trzech kolejnych uderzeniach w trakcie jednej partii oznacza dla niego automatyczne przegranie partii.
Sędzia (lub przeciwnik, jeśli mecz nie jest sędziowany „przy stole”) musi ostrzec zawodnika, który popełnił już dwa kolejne faule (przypomnieniem, że „ma dwa faule”), kiedy podchodzi on do wykonania kolejnego zagrania. Jeśli tego nie zrobi, potencjalne wystąpienie trzeciego faulu jest ignorowane i zawodnik ma nadal na koncie jedynie dwa faule. Wykonanie poprawnego zagrania powoduje oczywiście wyzerowanie konta popełnionych, kolejnych fauli.

10. Jeśli sędzia zaobserwuje sytuację, w której żaden z graczy nie dąży bezpośrednio do wygrania partii, powinien podjąć i ogłosić decyzję o limicie trzech kolejnych podejść dla każdego z nich. Po ich wykonaniu, jeśli sędzia nadal uważa, że podejmowane przez graczy wysiłki nie są wystarczające do osiągnięcia rozwiązania- ogłosi partię jako patową i zarządzi jej powtórzenie.
Jeśli zawodnicy podejmą zgodna decyzję, nie muszą rozgrywać dodatkowych trzech zagrań, partię powtarza się niezwłocznie. Graczem rozbijającym będzie ten, który rozbijał nierozstrzygniętą partię.

Opracował: Waldemar Dębski – przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZBil.Udostępnij
Copyright © 2019 Sportowy Klub Bilardowy Ósemka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.