Przepisy gry w 9 bil

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

1. Cel gry

Gra w dziewiątkę rozgrywana jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Za każdym razem zawodnik musi uderzyć białą bilą w bilę, która ma aktualnie najniższy numer na stole. Bile nie muszą być jednak wbijane w kolejności swych numerów. Jeżeli w wyniku prawidłowego uderzenia zawodnik umieści bilę w łuzie, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie trafi bilą do łuzy, popełni faul, bądź też wygra partię, umieszczając prawidłowym uderzeniem w łuzie bilę z numerem 9. Zawodnik wchodzący do gry musi uderzać w bilę białą przy ustawieniu bil, jakie zostawił zawodnik schodzący. Jeżeli zawodnik schodzący popełni faul, wówczas zawodnik wchodzący ma prawo poprawić położenie białej bili, umieszczając ją w dowolnym punkcie stołu. Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani łuzy.
Mecz kończy się, gdy któryś z zawodników wygra określoną liczbę partii.

2. Ustawienie bil
Bile rozgrywane ustawiane są w romb. Bila z numerem 1 znajduje się na szczycie i ustawiana jest na punkcie głównym stołu. Bila z numerem 9 ustawiana jest w środku rombu, a bile pozostałe w dowolnej kolejności i tak, by się ze sobą stykały. Gra rozpoczyna się z pozycji biała bila
w ręce z pola bazy.

3. Dozwolone rozbicie
Zasady dotyczące rozbicia są podobne do zasad dotyczących innych uderzeń, z wyjątkiem:
a.) zawodnik rozbijający, po uderzeniu bilą białą w bilę z numerem 1 musi (1) umieścić dowolną bilę w łuzie lub (2) spowodować, że co najmniej cztery bile kolorowe dotkną do bandy;
b.) za faul uznawana jest sytuacja, gdy biała bila zostaje wbita do łuzy, wybita poza stół, bądź też nie zostaną spełnione inne warunki prawidłowego rozbicia. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu;
c.) za faul uważana jest sytuacja, gdy zawodnik rozbijający wybije poza stół którąkolwiek bilę kolorową. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu. Bila kolorowa wybita poza stół nie jest ustawiana ponownie na stole.
Wyjątek: Bila z numerem 9 po wybiciu poza pole gry jest ponownie ustawiana na stole.

4. Kontynuacja gry
Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie ("push out") (patrz punkt 5). Jeżeli zawodnik w trakcie prawidłowego rozbicia wbije do łuzy jedną bądź więcej bil, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Jeżeli zawodnik nie wbije bili do łuzy albo popełni faul, prawo do gry przechodzi na drugiego z zawodników. Pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Partia kończy się z chwilą umieszczenia w łuzie przy pomocy dozwolonego uderzenia bili z numerem 9. Partia może być również przerwana z powodu poważnego naruszenia przez zawodnika któregoś z punktów regulaminu. Winny naruszenia przepisów przegrywa wówczas partię.

5. Wypchnięcie ("push out")
Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie ("push out") w celu ustawienia białej bili w pozycji bardziej korzystnej do kolejnego uderzenia. Podczas wypchnięcia bila biała nie musi dotknąć bili kolorowej lub bandy, ale pozostają w mocy inne przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zgłosić zamiar wykonania wypchnięcia - w przeciwnym wypadku uderzenie uznawane jest za normalne. Bile wbite do łuzy podczas wypchnięcia nie są zaliczane i pozostają w łuzie, z wyjątkiem bili z numerem 9. Po prawidłowym wypchnięciu przeciwnik ma prawo wykonać uderzenie z zastanej pozycji, bądź też nakazać wykonanie uderzenia zawodnikowi, który wykonał wypchnięcie. Wypchnięcie nie jest uznawane za faul, jeżeli żaden z przepisów, za wyjątkiem punktów 7 i 8, nie został naruszony. Nieprawidłowe wypchnięcie karane jest w sposów przewidziany dla określonego typu popełnionego faulu. Po nieprawidłowym rozbiciu (z faulem) nie wolno grać wypchnięcia.Udostępnij
Copyright © 2023 Sportowy Klub Bilardowy Ósemka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.