Przepisy gry w snookera - Strona 3

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

6. Zagranie (Stroke)
(a) Zagranie jest rozpoczęte, gdy rozgrywający uderzy bilę białą końcówką kija.
(b) Zagranie jest prawidłowe, gdy nie zostanie naruszony żaden z Przepisów gry.
(c) Zagranie nie jest zakończone, dopóki jakakolwiek bila znajduje się w ruchu.
(d) Zagranie może być bezpośrednie lub pośrednie, to znaczy:
- zagranie jest bezpośrednie, kiedy bila biała trafia inną bilę bez wcześniejszego kontaktu z bandą;
- zagranie jest pośrednie, kiedy bila biała ma jeden lub więcej kontaktów z bandą przed trafieniem bili rozgrywanej.

7. Wbicie (Pot)
Wbicie ma miejsce wtedy, gdy bila do rozgrywania, po kontakcie z inną bilą i bez naruszenia niniejszych Przepisów, wpadnie do kieszeni.

8. Break (Break)
Break jest sumą punktów uzyskanych w prawidłowych wbiciach, wykonanych przez zawodnika w jednym podejściu podczas frejmu.

9. Pozycja "biała w ręce" (In-hand)
(a) Bila biała (rozgrywająca) znajduje się w pozycji w ręce
- przed rozpoczęciem każdego frejmu;
- kiedy wpadnie do kieszeni;
- kiedy zostanie wybita poza stół.
(b) Bila biała pozostaje w pozycji w ręce do chwili:
-prawidłowego jej zagrania z tej pozycji lub
- popełnienia faulu w momencie, gdy biała znajduje się na polu gry.
(c) Rozgrywający jest w pozycji w ręce, kiedy bila biała znajduje się w pozycji w ręce.

10. Bila w grze (Ball in Play)
(a) Bila biała jest w grze, jeżeli nie jest w pozycji w ręce.
(b) Bile do rozgrywania są w grze od rozpoczęcia frejmu do chwili wpadnięcia do kieszeni lub wybicia poza stół.
(c) Bile kolorowe są znów w grze po ich ponownym ustawieniu na punktach wyznaczonych.

11. Bila rozgrywana (Ball On)
Jakakolwiek bila, która może być, bez naruszenia przepisów, trafiona pierwszym uderzeniem przez bilę białą (rozgrywającą) lub nie może być tak trafiona, ale może być wbita do kieszeni, nazywana jest bilą rozgrywaną.

12. Bila deklarowana (Nominated Ball)
(a) Bila deklarowana to jedna z bil do rozgrywania, którą rozgrywający wskazuje sędziemu jako zamierzoną do trafienia pierwszym uderzeniem bili białej.
(b) Na życzenie sędziego rozgrywający musi zadeklarować, którą bilę zamierza trafić pierwszym uderzeniem.

13. Wolna bila (Free Ball)
Wolna bila jest bilą, którą rozgrywający deklaruje jako bilę rozgrywaną, kiedy znajduje się w pozycji snooker po faulu przeciwnika (por. Część 3 Punkt 10).

14. Wybicie poza stół (Forced Off the Table)
Bila jest wybita poza stół, jeżeli ostatecznie nieruchomieje poza polem gry lub kieszenią, albo jeżeli jest wzięta przez rozgrywającego gdy znajduje się w grze, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Części 3 Punkt 14(h).Udostępnij
Copyright © 2022 Sportowy Klub Bilardowy Ósemka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.