Przepisy gry w snookera - Strona 4

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

15. Faul (Foul)
Faulem jest każde naruszenie niniejszych przepisów.

16. Pozycja snooker (Snookered)
Bila biała jest w pozycji snooker, jeżeli bezpośrednie trafienie w linii prostej każdej z bil rozgrywanych jest całkowicie lub częściowo blokowane przez bilę lub bile nierozgrywane. Jeśli jedna lub więcej bil rozgrywanych może być trafiona w obu punktach skrajnych bez przesłaniania w linii prostej przez bilę nierozgrywaną, nie ma pozycji snooker.
(a) Jeżeli bila biała jest w pozycji w ręce, to w pozycji snooker może być tylko wtedy, gdy bila rozgrywana jest przesłaniana przy wzięciu pod uwagę wszystkich możliwych położeń bili białej, tj. strefy "D" wraz z liniami ograniczającymi.
(b) Jeżeli bila rozgrywana jest przesłaniana przez więcej niż jedną bilę nierozgrywaną, to:
- bila najbliższa bili białej jest uznana za bilę efektywnie wymuszającą pozycję snooker, ale
- jeżeli w takiej samej odległości od bili białej jest więcej bil przesłaniających, wszystkie te bile uznawane są za efektywnie wymuszające pozycję snooker.
(c) Jeżeli bilami rozgrywanymi są bile Czerwone i biała jest blokowana do różnych Czerwonych przez różne bile nierozgrywane, wówczas nie ma bili efektywnie wymuszającej pozycję snooker.
(d) Rozgrywający jest w pozycji snooker, kiedy bila biała znajduje się w pozycji snooker.
(e) Pozycja snooker nie może być wymuszona przez bandę. Jeżeli narożnik czoła bandy przesłania bilę białą wcześniej niż bila nierozgrywana, biała nie znajduje się w pozycji snooker.

17. Punkt zajęty (Spot Occupied)
Punkt wyznaczony uważamy za zajęty, jeżeli bila nie może być na nim ustawiona bez dotknięcia innej bili.

18. Pchnięcie (Push Stroke)
Pchnięcie ma miejsce, jeżeli końcówka kija pozostaje w kontakcie z bilą białą
(a) kiedy bila biała wykonuje już ruch do przodu, lub
(b) kiedy bila biała ma kontakt z inną bilą. Wyjątkiem jest przypadek, gdy bila biała i inna bila niemal się stykają, a biała trafia tę bilę pod bardzo małym kątem.

19. Przeskok (Jump Shot)
Przeskok ma miejsce, jeżeli bila biała przechodzi nad dowolną częścią innej bili, dotykając jej lub nie, z wyjątkiem przypadków, gdy:
(a) bila biała najpierw uderza bilę do rozgrywania, a następnie przeskakuje nad inną;
(b) bila biała podskakuje i uderza bilę do rozgrywania, ale nie spada po jej przeciwnej stronie;
(c) bila biała po prawidłowym uderzeniu bili do rozgrywania przeskakuje nad nią po odbiciu się od bandy lub innej bili. 

20. Chybienie (Miss)
Chybienie ma miejsce wtedy, gdy bila biała nie osiągnie kontaktu z bilą rozgrywaną jako pierwszą i sędzia uzna, że rozgrywający nie wykorzystał dostatecznie swoich możliwości trafienia bili rozgrywanej.Udostępnij
Copyright © 2022 Sportowy Klub Bilardowy Ósemka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.