Przepisy gry w snookera - Strona 5

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Część 3. ZASADY GRY
1. Opis gry
Snooker może być rozgrywany przez dwóch lub więcej zawodników, grających niezależnie lub jako strony. Ogólne zasady gry to:
(a) Każdy z zawodników używa tej samej bili Białej jako rozgrywającej i tych samych dwudziestu jeden bil do rozgrywania - piętnastu bil Czerwonych o wartości 1 punkt każda i sześciu bil kolorowych: Żółtej o wartości 2 punkty, Zielonej 3 punkty, Brązowej 4 punkty, Niebieskiej 5 punktów, Różowej 6 punktów i Czarnej 7 punktów.
(b) Zdobywanie punktów z kolejnych zagrań w podejściu danego zawodnika realizowane jest przez przemienne wbijanie bil Czerwonych i kolorowych, dopóki Czerwone są na stole, a następnie wbijanie kolorowych w rosnącej kolejności ich wartości.
(c) Punkty zdybyte w zagraniu dodawane są do punktów rozgrywającego.
(d) Punkty karne za faule są dodawane do punktów przeciwnika.
(e) Taktyka stosowana podczas frejmu to pozostawianie bili białej za bilą nierozgrywaną tak, by następny zawodnik znalazł się w pozycji snooker. Jeśli zawodnik lub strona ma stratę punktową większą niż liczba punktów możliwa do uzyskania z bil pozostałych na stole, wówczas pozostawienie pozycji snooker zwiększa szanse uzyskania punktów z faulu.
(f) Zwycięzcą frejmu jest strona lub zawodnik
- uzyskujący więcej punktów;
- któremu frejm został poddany, lub
- któremu przyznano frejma na podstawie przepisów Części 3 Punkt 14(c) lub Części 4 Punkt 2.
(g) Zwycięzcą meczu jest strona lub zawodnik
- wygrywający więcej frejmów lub wymaganą liczbę frejmów;
- uzyskujący największą ogólną liczbę punktów, jeśli tak zostało ustalone lub
- któremu przyznano mecz na podstawie przepisów Części 4 Punkt 2.
(h) Zwycięzcą rozgrywki jest strona lub zawodnik wygrywający więcej meczów lub, przy grze na sumaryczną liczbę punktów, uzyskujący najwyższą liczbę punktów.

2. Ustawienie bil
(a) W momencie rozpoczynania każdego frejmu bila biała znajduje się w pozycji w ręce, a bile do rozgrywania ustawione są na stole w następujący sposób:
- Bile Czerwone w formie ciasno upakowanego trójkąta równobocznego, z bilą wierzchołkową na osi podłużnej stołu ponad Punktem Piramidy, z pozostawieniem możliwości umieszczenia tam bili Różowej jak nabliżej Czerwonych, ale bez dotykania jej, oraz podstawą trójkąta od strony bandy górnej i równolegle do niej,
- Żółta w prawym rogu strefy "D",
- Zielona w lewym rogu strefy "D",
- Brązowa w Punkcie Środka Linii Bazy,
- Niebieska w Punkcie Centralnym,
- Różowa w Punkcie Piramidy,
- Czarna w Punkcie Głównym.
(b) Po rozpoczęciu frejmu bila w grze może być czyszczona wyłącznie przez sędziego, na rozsądne życzenie rozgrywającego, przy czym
- pozycja bili nie znajdującej się na punkcie wyznaczonym markowana jest przez odpowiedni pozycjoner, ustawiony zanim bila zostanie wzięta do czyszczenia,
- pozycjoner markujący pozycję bili wziętej do czyszczenia jest traktowany jak bila i nabiera wartości punktowej bili czyszczonej, do chwili jej wyczyszczenia i ponownego ustawienia na stole. Jeśli zawodnik inny niż rozgrywający dotknie lub przesunie pozycjoner, zostanie ukarany tak, jakby był rozgrywającym, bez naruszania kolejności gry. Sędzia ustawia w poprzedniej pozycji pozycjoner lub czyszczoną bilę, nawet jeżeli pozycjoner został podniesiony.Udostępnij
Copyright © 2022 Sportowy Klub Bilardowy Ósemka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.