Przepisy gry w snookera - Strona 9

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

12. Kary
Wszystkie faule karane są wartością czterech punktów karnych, chyba że w podpunktach (a) do (d) przewidziana jest kara wyższa. Karane są:
(a) wartością bili rozgrywanej
- uderzenie bili białej więcej niż jeden raz;
- uderzenie, gdy zawodnik nie dotyka podłogi stopą;
- gra poza kolejnością;
- nieprawidłowa gra z pozycji biała w ręce, włączając w to uderzenie otwierające;
- ominięcie wszystkich bil do rozgrywania przez bilę białą;
- spowodowanie wpadnięcia bili białej do kieszeni;
- ustawienie snookera za wolną bilą;
- spowodowanie przeskoku;
- gra kijem odbiegającym od standardowego;
- naradzanie się z partnerem, sprzeczne z zasadami podanymi w Części 3 Punkt 17(e).
(b) wartością wyższą z wartości: bili rozgrywanej lub bili branej pod uwagę
- uderzenia, gdy któraś z bil znajduje się jeszcze w ruchu;
- uderzenia, zanim sędzia zakończył ustawianie bil kolorowych na punktach wyznaczonych;
- spowodowanie wpadnięcia bili nierozgrywanej do kieszeni;
- spowodowanie pierwszego kontaktu bili białej z bilą nierozgrywaną;
- spowodowanie pchnięcia;
- dotknięcie bili w grze inne, niż dotknięcie bili białej końcówką kija podczas wykonywania zagrania;
- spowodowanie wybicia bili poza stół.
(c) wartością bili rozgrywanej lub wartością wyższą z dwu bil branych pod uwagę, przy spowodowaniu pierwszego kontaktu bili białej jednocześnie z dwiema bilami innymi niż bile Czerwone lub wolna bila i bila rozgrywana.
(d) wartością siedmiu punktów karnych, jeżeli rozgrywający
- używa bili poza stołem w dowolnym celu;
- używa dowolnych przyrządów do pomiaru odstępów lub odległości;
- gra bile Czerwone, lub Czerwoną po wolnej bili deklarowanej jako Czerwona, w kolejnych zagraniach;
- używa innej bili niż Biała jako bili rozgrywającej w dowolnym zagraniu po rozpoczęciu frejmu;
- nie zadeklaruje bili rozgrywanej, gdy jest o to proszony przez sędziego;
- po wbiciu Czerwonej lub wolnej bili deklarowanej jako Czerwona popełni faul przed zadeklarowaniem bili kolorowej.

13. Ponowna gra (Play Again)
Jeśli zawodnik nakaże ponowną grę przeciwnikowi po popełnieniu przez niego faulu, nakaz taki nie może być cofnięty. Zawodnik faulujący, któremu nakazano ponowną grę, ma prawo
(a) zmieniać swój zamiar co do tego
- jakie zagranie chce wykonać, oraz
- którą bilę rozgrywaną chce trafić jako pierwszą.
(b) do zaliczenia punktów za wbitą lub wbite bile.Udostępnij
Copyright © 2022 Sportowy Klub Bilardowy Ósemka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.